معاونت پشتیبانی و توسعه


 نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره تماس
سید محمد هاشم زمانی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی و توسعه منابع

32251673

32227866

داخلی: 211

فاکس : 32245960

2847 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو