معاونت پشتیبانی و توسعه

 کارکنان اداره کارگزینی و رفاه
 نام و نام خانوادگی
 سمت  شماره تماس
مهدی تازیکه  کارگزین هیات علمی
 217
 زینت درخشان فرد
 کارگزین غیر هیات علمی
 236
 سارا امانجانی
کارشناس امور بازنشستگی 235
ابوالقاسم کریمی فرد کارشناس امور رفاهی و مهمانسرا
 فاطمه دهنویی
 کارشناس حضور و غیاب
 235
محمد ابراهیم مهتدی  کارشناس امور رفاهی
 248
 حمیرا بدخش
 دبیرخانه و بایگانی
 237
  سید رمضان هاشمی
 کارشناس کارگزینی 
 248

2305 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو